Nadační fond Blues nad Bečvou

Přeshraniční spolupráce 2021

Nadační fond Blues nad Bečvou se v srpnu 2021 opět organizačně podílel na polsko - českých hudebních workshopech a na organizaci koncertů v rámci přeshraniční spolupráce.

Koncerty v rámci polsko - české přeshraniční spolupráce