Nadační fond Blues nad Bečvou

Přeshraniční spolupráce 2021

Nadační fond Blues nad Bečvou se v srpnu 2021 opět organizačně podílí na polsko - českých hudebních workshopech.